Study unit

Show courses/exams
5311804 J: ELSA Finland Court Competition, 5-10 Cp 
Code 5311804  Validity 01.01.2013 - 31.07.2018
Name J: ELSA Finland Court Competition  Abbreviation J: ELSA Finland 
Credits5-10 Cp  Date of expiry  
TypeIntermediate Studies Subject0308 Science of Law 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   GradingFail-Pass 
Recommended scheduling 
   
Organisation Law (J) 

Teachers
Name
Katja Lindroos 

Description
Learning outcomes 

Kilpailun tavoitteena on harjoitella kirjallista ja suullista juridista argumentaatiota, esiintymistä sekä syventää opiskelijan tietämystä kilpailun aiheesta ja siihen liittyvän prosessioikeuden alalta.

 
Content 

ELSA Finland järjestää vuosittain ainoan suomenkielisen, kansallisen oikeustapauskilpailun. Oikeustapauskilpailun aihe muuttuu vuosittain ja aiheeseen liittyvän tapauksen laati kyseisen oikeudenalan asiantuntija.

 
Modes of study 

ELSA Finlandin kansallinen oikeustapauskilpailu muodostuu kirjallisesta osiosta sekä suullisesta osiosta, joka jakautuu välieriin ja finaaliin. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kilpailutapauksen pohjalta kanteen ja vastineen. Suulliseen osioon etenee kirjallisen osion perusteella neljä parasta joukkuetta, jotka osallistuvat ensin välieriin. Välieristä kaksi parasta joukkuetta etenevät finaaliin.

Kilpailuun osallistutaan 2–4 hengen joukkueissa. Kilpailuun hyväksytään mukaan kymmenen (10) ensimmäisenä ilmoittautunutta joukkuetta. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kanteen ja vastineen (kanne ja vastine à 10–15 sivua). Kirjallisten töiden perusteella neljä (4) parasta joukkuetta etenevät suulliseen osuuteen.

 
Teachers 

Matti Niemi

 
Further information 

Kirjalliset työt arvioi asiantuntevista tuomareista koostuva tuomaripaneeli. Mikäli joukkue laatii ainoastaan kanteen ja vastineen, mutta ei etene suulliseen osuuteen, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 5 opintopistettä. Mikäli joukkue kanteen ja vastineen laadittuaan etenee suulliseen osuuteen, kilpailee siinä vain yhdessä välierässä eikä etene siitä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 9 opintopistettä. Mikäli joukkue etenee välierästä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 10 opintopistettä.

ELSA Finlandin oikeustapauskilpailun ajankäytön kokonaisarviointi kirjallisten töiden osalta on vähintään 130 työtuntia. Tämän lisäksi suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on välierään edenneiltä vähintään 110 työtuntia. Finaaliin edenneet joukkueet puolestaan osoittavat sellaista perehtyneisyyttä asiaan, että heidän osaltaan suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on vähintään 130 työtuntia.

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää ON-tutkintoon harjoitusseminaariksi, OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai erikoistumisopintoihin, HTK- tai HTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai julkisoikeuden pääaineiden 60 opintopisteen laajuiseen aineopintosuoritukseen tutkintorakenteen mukaisen 19 opintopisteen säännön mukaisesti.

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
No exams