Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311804 J: ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu, 5-10 op 
Tunniste 5311804  Voimassaolo 01.01.2013 - 31.07.2018
Nimi J: ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu  Lyhenne J: ELSA Finland 
Laajuus5-10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0308 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Katja Lindroos 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kilpailun tavoitteena on harjoitella kirjallista ja suullista juridista argumentaatiota, esiintymistä sekä syventää opiskelijan tietämystä kilpailun aiheesta ja siihen liittyvän prosessioikeuden alalta.

 
Sisältö 

ELSA Finland järjestää vuosittain ainoan suomenkielisen, kansallisen oikeustapauskilpailun. Oikeustapauskilpailun aihe muuttuu vuosittain ja aiheeseen liittyvän tapauksen laati kyseisen oikeudenalan asiantuntija.

 
Suoritustavat 

ELSA Finlandin kansallinen oikeustapauskilpailu muodostuu kirjallisesta osiosta sekä suullisesta osiosta, joka jakautuu välieriin ja finaaliin. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kilpailutapauksen pohjalta kanteen ja vastineen. Suulliseen osioon etenee kirjallisen osion perusteella neljä parasta joukkuetta, jotka osallistuvat ensin välieriin. Välieristä kaksi parasta joukkuetta etenevät finaaliin.

Kilpailuun osallistutaan 2–4 hengen joukkueissa. Kilpailuun hyväksytään mukaan kymmenen (10) ensimmäisenä ilmoittautunutta joukkuetta. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kanteen ja vastineen (kanne ja vastine à 10–15 sivua). Kirjallisten töiden perusteella neljä (4) parasta joukkuetta etenevät suulliseen osuuteen.

 
Opettajat 

Matti Niemi

 
Lisätietoja 

Kirjalliset työt arvioi asiantuntevista tuomareista koostuva tuomaripaneeli. Mikäli joukkue laatii ainoastaan kanteen ja vastineen, mutta ei etene suulliseen osuuteen, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 5 opintopistettä. Mikäli joukkue kanteen ja vastineen laadittuaan etenee suulliseen osuuteen, kilpailee siinä vain yhdessä välierässä eikä etene siitä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 9 opintopistettä. Mikäli joukkue etenee välierästä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 10 opintopistettä.

ELSA Finlandin oikeustapauskilpailun ajankäytön kokonaisarviointi kirjallisten töiden osalta on vähintään 130 työtuntia. Tämän lisäksi suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on välierään edenneiltä vähintään 110 työtuntia. Finaaliin edenneet joukkueet puolestaan osoittavat sellaista perehtyneisyyttä asiaan, että heidän osaltaan suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on vähintään 130 työtuntia.

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää ON-tutkintoon harjoitusseminaariksi, OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai erikoistumisopintoihin, HTK- tai HTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin tai julkisoikeuden pääaineiden 60 opintopisteen laajuiseen aineopintosuoritukseen tutkintorakenteen mukaisen 19 opintopisteen säännön mukaisesti.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa