Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513129 Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö, 6 op 
Tunniste 3513129  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö  Lyhenne SuLiBi 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Blas Mola 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Tässä kerrotun kirjallisuuden lisäksi kursilla jaettava materiaali.
     Röser, D., Asikainen, A., Raulund-Rasmussen, K. and Stupak, I. (eds.)  Sustainable use of forest biomass for energy a synthesis with focus on the Baltic and Nordic region   2008  Pakollinen Saatavuus
     Schubert R et al   Future bioenergy and sustainable land use  2010  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 365 s.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää, että opiskelija hankkii tiedot biomassavaroista ja niiden tarjonnasta, biomassoihin perustuvasta energiantuotannosta ja niihin liittyvistä tekniikoista. Opiskelija tuntee eri biomassoihin, kuten puu- ja peltobiomassat ja niihin liittyvät sivuvirrat, energiametsäviljelmät ja turve, liittyvien tuotantomuotojen keskeiset tekijät.  Eri biomassojen tarjonta, tuotanto, nykyinen käyttö ja käytön rajoitukset sekä keskeiset energiatuotantomuodot kestävyyden eri kriteerejä noudattaen ovat keskeistä oppimissisältöä. Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimusvälineet liittyen biomassojen tarjontaan ja käyttöön, hoitoon, korjuuseen, jalostukseen ja energian tuotantoon.

 
Sisältö 

Ydinaines: Lignoselluloosabiomassojen tuotanto ja käyttö hoidetuista luonnonmetsistä, energiaviljelmiltä ja erilaisista teollisuuden sivuvirroista. Välineet erilaisten biomassavarojen kartoitukseen ja arviointiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Perusteet energiapuun korjuun ja kuljetuksen logistiikan arviointiin. Täydentävä tietämys: Lämmön tuotannon tekniikat, johdanto bioenergian tuotantotekniikoihin, erityisesti terminen poltto ja kaasutus.

 
Suoritustavat 

Luennot, teoria (24 h), harjoitukset (14 h), tehtävät (62 h) ja itsenäinen opiskelu (62 h).

 
Toteutustavat 

Etäopetuksena verkossa syksyllä 2020. Opintojakson verkkosivu https://wiki.uef.fi/display/SEULB/Home

 
Oppimateriaalit 

Röser, D., Asikainen, A., Raulund-Rasmussen, K. and Stupak, I. (eds.) (2008) Sustainable use of forest biomass for energy a synthesis with focus on the Baltic and Nordic region

Schubert R et al. (2010) Future bioenergy and sustainable land use, 365 s. 

Lisäksi luennoilla jaettava materiaali.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Tehtävät (30 %) ja lopputentti (70 %)

 
Opettajat 

Metsäbioenergian yliopistotutkija ja vierailevat luennoitsijat.

 
Ajankohta 

Syksy 2020

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opintojakso suoritetaan englanniksi (tentti ja harjoitukset).

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu J: Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö  Luento- ja harjoituskurssi  Blas Mola  09.11.21 -14.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö  Yleinen tentti  Blas Mola 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö  Yleinen tentti  Blas Mola 
13.10.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Lignoselluloosabiomassat ja niiden energiakäyttö  Yleinen tentti  Blas Mola 
08.12.21ke 12.00-16.00