Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513127 Metsien suojelun ja monimuotoisuuden ajankohtaiset kysymykset, 3 op 
Tunniste 3513127  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Metsien suojelun ja monimuotoisuuden ajankohtaiset kysymykset  Lyhenne ForConBio 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Tuomas Aakala 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tutustutaan ajankohtaisiin metsien monimuotoisuuden ja suojelun teemoihin sekä perehdytään alan uusimpiin tieteellisiin julkaisuihin. Opitaan tulkitsemaan tieteellisiä tutkimuksia kriittisesti. Jakson teemat vaihtelevat vuosittain ja keskittyvät esim. suojelualueiden suunnitteluun, talousmetsien uusimpiin hoitomuotoihin, metsien ennallistamiseen, ekosysteemipalveluiden ylläpitoon sekä metsien suojeluun ja hiilikysymyksiin. Tutustutaan myös monimuotoisuuden suojelun ajankohtaisiin teemoihin eri maissa. Kirjoitelma ja seminaarisarja tutustuttavat syvällisesti eri maiden välisiin eroihin ja samankaltaisuuksiin metsäluonnon, metsien käytön sekä ekologisen tutkimuksen suhteen.

 
Sisältö 

Kurssi koostuu kolmesta elementistä. (1) Luennoilla käydään läpi Suomen metsien monimuotoisuuden ja suojelun ajankohtaisia kysymyksiä. (2) Kukin opiskelija laatii synteesin seitsemän luentokerran asiasisällöstä. (3) Opiskelijat valmistelevat esitelmän valitsemansa maan metsistä, metsätaloudesta ja ajankohtaisesta metsäekologian tutkimuksesta, ja tulokset käydään läpi kurssin päättävässä seminaarisarjassa.

 
Suoritustavat 

(Luennot 20 h; kirjoitelma (seitsemän liuskaa) 35 h; seminaariesitelmän valmistelu 18 h; seminaari 8 h.)

Päivitys 18.8.2020 syksyn 2020 opetusjärjestelyistä: Luennot pääosin videotallenteina. Seminaaritapahtumat korvataan kahdella esseellä. Esseet on oltava palautettuna marraskuun 2020 alkupuolella (opettaja ohjeistaa tarkemmin ajankohdasta ja esseiden aiheista). Opintojakson arviointi hyväksytty/hylätty pohjautuu esseesuorituksiin.

 
Toteutustavat 

Syksyllä 2020 etäopetuksena. 

 
Oppimateriaalit 

Luennoilla ja internetissä jaettava kirjallisuus.

 
Arvosteluperusteet 

(0-5)

Päivitys 18.8.2020 syksyn 2020 opetukseen: Opintojakso arvostellaan hyv/hyl. Arviointi pohjautuu esseesuorituksiin.

 
Opettajat 

Metsäekologian yliopistonlehtori, tuntiopettajat

 
Edellytykset 

Kurssi suunnataan erityisesti metsätieteiden osaston maisteriopiskelijoille sekä kansainvälisen European forestry -maisteriohjelman opiskelijoille. Osallistujilta edellytetään metsien suojelun ja ekologian peruskurssien suorittaminen tai vastaavat biologian opinnot.

 
Ajankohta 

Syksy 2020 (2. periodi).

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/ harjoitustyön/ esseen/ oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa