Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513124 Metsämaatieteen artikkeliseminaari, 3 op 
Tunniste 3513124  Voimassaolo 30.01.2013 -
Nimi Metsämaatieteen artikkeliseminaari  Lyhenne SoilEcoSem 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Eeva-Stiina Tuittila 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ajankohtaiseen metsämaatieteen tutkimukseen ja oppinut kriittistä lähestymistapaa julkaistuun tietoon.

 
Sisältö 

Metsämaan hiilen, ravinteiden ja veden kierto, metsämaan hoito, ja niitä tarkasteleva ajankohtainen tutkimus.

 
Suoritustavat 

Seminaari, jossa yhdessä perehdytään metsämaan ekologiaa ja hoitoa käsittelevään kansalliseen ja kansainväliseen ajankohtaiseen tutkimukseen. Kukin opiskelija perehtyy tarkemmin kahteen tiedelehdessä julkaistuun artikkeliin ja esittelee ne muille. Kaikki tutustuvat artikkeleihin ennen niiden esittelyä.

 
Toteutustavat 

Päivitys 6.11.2020:

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena kevätlukukaudella 2021.

 
Oppimateriaalit 

Etukäteen sovittavat tieteellisissä sarjoissa julkaistut artikkelit, jotka käsittelevät hiilen, ravinteiden ja veden kiertoa metsämaassa ja metsämaan hoitoa.

 
Arvosteluperusteet 

HYL-HYV

 
Opettajat 

Metsämaatieteen professori.

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Metsämaatiede.

 
Ajankohta 

Kurssi pidetään seuravan kerran kevätlukukaudella 2021. Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan luettavat artikkelit.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Kurssi pidetään tarvittaessa englanniksi. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/ harjoitustyön/ esseen/ oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa