Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513089 Metsän inventointi ja mallitus, 8 op 
Tunniste 3513089  Voimassaolo 01.02.2012 -
Nimi Metsän inventointi ja mallitus  Lyhenne ForInvMod 
Laajuus8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Matti Maltamo 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Burkhart, Harold, Tomé, Margarida  Modeling Forest Trees and Stands  2012  Pakollinen Saatavuus
     Kangas, A. & Maltamo, M.  Forest Inventory-Methodology and Applications  2006  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot ss. 3-37, 53-83, 119-150, 179-251, 271-339


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia metsäninventointeja sekä laatimaan, soveltamaan ja analysoimaan inventoinneissa tarvittavia yksittäisiä puita ja metsiä kuvaavia tilastollisia malleja.

 
Sisältö 

Ydinaines: Inventointimenetelmien perusteet, kuvioittainen arviointi, läpimittajakaumat, puun pituus-, tilavuus- ja runkokäyrämallit, erilaiset kehitysmallit, valtakunnan metsien inventointi, plantaasien inventointi, kasvupaikkaa kuvaavat mallit, maailman metsävarojen inventointi, harvojen populaatioiden inventointi, puuston tilajärjestys, prosessimallit. Erityistietämys: Otantateoria, regressioanalyysin menetelmät, R-ohjelmiston käyttö.

 
Suoritustavat 

Luennot (30 h), harjoitukset (20 h), harjoituspäiväkirja, kirjallisuus, tentti.

 
Toteutustavat 

Päivitys 4.11.2020:

Toteutetaan keväällä 2021 etäopetuksena. 

 
Oppimateriaalit 

Burkhart, Harold, Tomé, Margarida (2012) Modeling Forest Trees and Stands

Kangas, A. & Maltamo, M. (2006) Forest Inventory-Methodology and Applications, s. 3-37, 53-83, 119-150, 179-251, 271-339.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsänarvioimistieteen professori, tuntiopettajat

 
Edellytykset 

R-ohjelmiston käyttö

 
Ajankohta 

Tammi-helmikuu, joka toinen vuosi. Seuraavan kerran 2021.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsän inventointi ja mallitus  Yleinen tentti  Matti Maltamo 
12.08.22pe 12.00-16.00