Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset, 5 op 
Tunniste 5111414  Voimassaolo 02.05.2011 -
Nimi Modernin Suomen rakennemuutokset  Lyhenne Modernin Suomen 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0312 Suomen historia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Historia (J) 

Opettajat
Nimi
Arto Nevala 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Haapala, Pertti (toim.)  Suomen rakennehistoria : näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400-2000)  2018  Pakollinen Saatavuus
     Koponen, Juhani & Saaritsa, Sakari (toim.)  Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi : Suomi kehityksen kiinniottajana  2019  Pakollinen Saatavuus
     Erola, J. (toim.)  Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa  2010  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • omaa kokonaiskuvan isojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten määrittelystä, sisällöstä, kansallisista ja kansainvälisistä taustoista ja muutosten pitkäaikaisista vaikutuksista
  • ymmärtää niitä yhteiskunnallisia ja poliittisia linjauksia, jotka ovat sanelleet rakennemuutosten käytännön muodot
  • tunnistaa historiasta ja nykypäivästä keskeiset yhteiskunnalliset rakenteet
 
Sisältö 

Tutustuminen suomalaisen yhteiskunnan isojen rakenteiden muutoksiin ja niihin vaikuttaneisiin tekijöihin 1860-luvulta 2020-luvulle.

 
Suoritustavat 

Suoritustapa 1

Kirjallisuuden hyväksytty tenttiminen Exam-järjestelmässä

Tenttivä oppimateriaali

Haapala, Pertti (toim.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000) (2018); Koponen, Juhani & Saaritsa, Sakari (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi (Gaudeamus 2019); Erola, Jani (toim.): Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (2010). 

Suoritustapa 2

Luentokurssi ja oppimispäiväkirja

 
Arvosteluperusteet 

0-5

Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen kirjatentissä tai luentokurssiin liittyvissä kirjallisissa tehtävissä.

 
Opettajat 

Vanhempi yliopistonlehtori Arto Nevala

 
Ajankohta 

Luento-opetus Joensuussa toteutetaan syyslukukaudella 

Luento-opetus Kuopiossa toteutetaan kevätlukukaudella 

 
Tarjontatieto 

Opintojakso tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille. 

 
Kampus 

Luento-opetus: Joensuun ja Kuopion kampukset 
Exam-tentti: Joensuun ja Kuopion kampukset sekä tenttivierailuna EXAM-tenttitilassa, ks. tarkemmin https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ 

 
Lisätietoja 

Opetus on suomeksi. Opintojakson voi sisällyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa