Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020270 Information skills and sources in Science and Forestry for International Students, 1 op 
Tunniste 8020270  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Information skills and sources in Science and Forestry for International Students  Lyhenne ISS SCIFOR 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto, Joensuu (J) 

Opettajat
Nimi
Laura Parikka 
Tapani Toivanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

The student recognises the most important book databases and journal article databases as well as other relevant academic information sources. The student is aware of advantages of open science.

The student can conceptually analyse her/his search topic, prepare search queries, perform searches, and evaluate the search results.

The student uses information resources ethically and legally. The student acknowledges the user rights and avoids plagiarism.

The student is accounted for similarities and differences of scientific and vocational information retrieval and sources.

 
Sisältö 

This course covers introduction to the most important subject-specific scholarly information sources of research publications, basics of analysis of information search topic and search query formulation, and skills in systematic information retrieval

 
Suoritustavat 

Training sessions/independent study; Assignment.

 
Toteutustavat 

Multiform: Training sessions and online studying in the Moodle learning environment.

Personal assignment and report.

 
Arvosteluperusteet 

0 - 5. Acceptably performed exercises and written personal assignment report on one's search topic.

 
Ajankohta 

Joensuu campus:

Autumn semester: two courses, one for students of Computer Science the other for students of Biology, Chemistry, Forestry and Physics

 

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Target group: Primarily for students of International Master's Degree Programs in Faculty of Science and Forestry in Joensuu Campus. Maximum number of participants is 25

Course language: English

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa