Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op 
Tunniste 8010053  Voimassaolo 01.06.2010 -
Nimi Puheviestintää jatkokoulutettaville  Lyhenne PUVI/JK 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa toimia erilaisissa tieteellisissä puheviestintätilanteissa tarkoituksenmukaisesti ja viestintäkumppanit huomioon ottaen. Hän osaa puolustaa oman tutkimuksensa näkökulmia ja keskustella niistä kriittisesti ja rakentavasti tiedeyhteisössä. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan yleistajuisesti. Opiskelija osaa analysoida ja pohtia omaa ja toisten toimintaa tiedeyhteisön puheviestintätilanteissa.

 
Sisältö 

Kurssilla pureudutaan keskeisiin jatkokoulutettavan ja nuoren tutkijan vuorovaikutustilanteisiin ja –haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi konferenssiviestintä, väitöstilaisuuden viestintä, posterin esittely ja tieteellistä ajattelua stimuloiva keskustelu. 

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

 
Toteutustavat 

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kurssilla on esim. työpajatyöskentelyä, luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Tarkemmista työskentelytavoista keskustellaan yhteistoiminnallisesti ryhmän kanssa.

 
Oppimateriaalit 

Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, joista peritään maksu, kurssikirja ja verkkoaineisto tai jokin näistä.

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Tarjontatieto 

Kurssille voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavat.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa ei voi korvata muulla suorituksella.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio: Puheviestintää jatkokoulutettaville  Luento- ja harjoituskurssi  Marja-Leena Hyvärinen 
25.02.21to 09.00-12.00
01.03.21ma 12.00-15.00
03.03.21ke 09.00-12.00
22.03.21ma 12.00-15.00
ma 12.00-15.00
23.03.21ti 09.00-12.00
ti 09.00-12.00
25.03.21to 09.00-12.00
31.03.21ke 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa