Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3621528 Rinnakkaislaskenta, 5 op 
Tunniste 3621528  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Rinnakkaislaskenta  Lyhenne RIN 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0530 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää rinnakkaislaskennat tavoitteet ja haasteet peräkkäisohjelmointiin verrattuna. Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida rinnakkaisalgoritmeja. Opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia rinnakkaisalgoritmeja tärkeimmillä rinnakkaisohjelmointialustoilla.

 
Sisältö 

Johdatus rinnakkaislaskentaan, rinnakkaisalgoritmeihin ja rinnakkaisohjelmointiin. Rinnakkaislaskennan mallit, arkkitehtuurit ja rinnakkaisalgoritmien suunnitteluperiaatteet. Rinnakkaisohjelmien toteutus erilaisilla alustoilla.

 
Suoritustavat 

Harjoitukset, kuulustelu

 
Toteutustavat 

Luentoja 32 h, harjoituksia 16 h.

 
Oppimateriaalit 

Jaetaan kurssin kuluessa

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Edellytykset 

Tietorakenteet ja algoritmit II tai Algoritmien suunnittelu ja analysointi. C-ohjelmointikielen taito.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa