Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513058 Mittaus ja instrumentaatio, 5 op 
Tunniste 3513058  Voimassaolo 20.05.2010 -
Nimi Mittaus ja instrumentaatio  Lyhenne MeSca 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Petri Kärenlampi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Willard, H., Merrit, L. & Dean J.  Instrumental methods of analysis   1988  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot p. 1-39, 97-117, 761-785.
     Young, H.D. & Freedman, R.A.  University Physics  2000  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot p. 593-619, 1053-1084.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa käsityksen joistakin mittaus- ja instrumentointitekniikoista, ja oppii ymmärtämään ja luonnostelemaan mittaussovelluksia.

 
Sisältö 

Ydinaines: Tilavuuden, massan ja kosteuden mittaus. Instrumentointi ja signaalinkäsittely. Spektroskopia, Akustiikka, termografia. Täydentävä tietämys: Kalorimetria. Polarisaatio. Erityistietämys: Vaihe-ero, diffraktio.

 
Suoritustavat 

Luennot (24 h), harjoitukset (60 h), kirjallisuus ja kuulustelu (49 h).

 
Toteutustavat 

Päivitys 6.11.2020:

Opintojakso toteutetaan lähi- tai hybridiopetuksena keväällä 2021. Luennot striimataan, joten luennot voi kuunnella myös verkon välityksellä. 

 
Oppimateriaalit 

Willard, H., Merrit, L. & Dean J. (1988) Instrumental methods of analysis , p. 1-39, 97-117, 761-785. .

Young, H.D. & Freedman, R.A. (2000) University Physics , p. 593-619, 1053-1084

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu kuulusteluun (75%) ja viikoittaisiin harjoituksiin (25%).

 
Opettajat 

Puuteknologian professori

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevät 2021. Neljä viikkoa luentoja maalis-huhtikuussa.

 
Kampus 

Joensuu, videoyhteys Kuopioon

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Mittaus ja instrumentaatio  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
15.09.21ke 12.00-16.00