Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513055 Puutuotteiden mekaniikka, 6 op 
Tunniste 3513055  Voimassaolo 20.05.2010 -
Nimi Puutuotteiden mekaniikka  Lyhenne ForPro 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Petri Kärenlampi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Tsai, S.W. & Hahn, H.T.  Introduction to composite materials  1980  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 1-113
     Simo, J.C. & Hughes, T.J.R.  Computational inelasticity  1998  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 1-70
     Smith, T.L.  Stress-strain-time-temperature relationships for polymers  1962  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 60-89
     Anderson, T.L.  Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications  1995  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot s. 1-99


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija oppii analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään materiaalien ja rakenteiden mekaanista käyttäytymistä, etenkin huokoisten, anisotrooppisten, hygroskooppisten ja aikariippuvien.

 
Sisältö 

Ydinaines: Jännitys. Venymä. Jännitys-venymä - relaatiot. Koordinaatistomuunnokset. Aikariippuva mekaaninen käyttäytyminen. Kosteuden ja lämpötilan vaikutukset. Täydentävä tietämys: Palautumattomat muodonmuutokset. Dissipaatio. Murtoenergia. Erityistietämys: Hauraus. Venytyspehmeneminen.

 
Suoritustavat 

Luennot (30 h), harjoitukset (71 h), kirjallisuus ja kuulustelut (59 h).

 
Oppimateriaalit 

Tsai, S.W. & Hahn, H.T. (1980) Introduction to composite materials , s. 1-113

Simo, J.C. & Hughes, T.J.R. (1998) Computational inelasticity , s. 1-70

Smith, T.L. (1962) Stress-strain-time-temperature relationships for polymers , s. 60-89

Anderson, T.L. (1995) Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications , s. 1-99

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu kuulusteluun (75%) ja viikoittaisiin harjoituksiin (25%).

 
Opettajat 

Puuteknologian professori

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi, seuraavan kerran syksy 2020. Viisi viikkoa luentoja syys-lokakuussa.

Päivitys 1.7.2020: Opintojakso perutaan syksyltä 2020. Opetetaan seuraavan kerran syksyllä 2021. Jos opiskelija välttämättä tarvitsee suorituksen 2020, ja omaa riittävät valmiudet kurssin etäsuoritukseen, ohjataan häntä yksilöllisesti, pääosin etänä.

 
Kampus 

Joensuu, videoyhteys Kuopioon

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on englanti. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson tentin/harjoitustyön/esseen/oppimistehtävän yms. kirjallisen suorituksen suomeksi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt J, K: Puutuotteiden mekaniikka  Luento- ja harjoituskurssi  Petri Kärenlampi  06.09.21 -31.10.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Puutuotteiden mekaniikka  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Puutuotteiden mekaniikka  Yleinen tentti  Petri Kärenlampi 
08.12.21ke 12.00-16.00