Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513027 Metsätietojärjestelmät, 5 op 
Tunniste 3513027  Voimassaolo 19.05.2010 -
Nimi Metsätietojärjestelmät  Lyhenne ForInfSys 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0951 Metsätiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Timo Tokola 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
Luentomateriaali
     Elmasri, Ramez.   Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe.   2000  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 1., 3.3-3.4.4, 7., 8., 11., 14., 16., 17., 27.)
     Gadow, Klaus von ; Pukkala, Timo   Designing Green Landscapes   2008  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Managing Forest Ecosystems, Volume 15: 245-285.
     Haikala, I. & Märijärvi, J.  Ohjelmistotuotanto   2006  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot 1-186
     Hovi, Ari   SQL-ohjelmointi pro-kurssi   1997  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot In Finnish
     Kangas, A. & Rasinmäki, J. (ed.)  SIMO - Adaptable Simulation and Optimization for Forest Management Planning. Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 41.  2008  Pakollinen Saatavuus
     Shao, G. & Reynolds, K.M.  Computer applications in sustainable forest management including perspectives on collaboration and integration   2006  Pakollinen Saatavuus
     Lisätiedot Managing Forest Ecosystems, Volume 11.


Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, metsätietojärjestelmien ja Web pohjaisten järjestelmien erityispiirteitä. Opiskelija voi toimia metsäasiantuntijana tietojärjestelmän kehitysprojektissa ja ymmärtää mobiilisovellusten toteuttamismahdollisuudet.

 
Sisältö 

Ydinaines: Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, tietokantapohjainen tietojärjestelmäprojekti ja web-pohjainen metsätietojärjestelmä.

Täydentävä tietämys: Ohjelmistonsuunnittelutekniikat.

Erityistietämys: Tietoverkot ja tietoverkoissa käytettävät ohjelmointiympäristöt, verkkopalvelujen ja mobiilijärjestelmien erityispiirteet.

 
Suoritustavat 

Luennot (30 h), harjoitukset (30 h), kirjallisuus, muut (20 h), tehtäväksiannot, tentti. Arvosana määräytyy harjoitustyön (50 %) ja tentin (50 %) perusteella.

 
Toteutustavat 

Päivitys 27.11.2020:

Toteutetaan keväällä 2021 lähiopetuksena (luennot etäyhteyksin). 

 
Oppimateriaalit 

Shao, G. & Reynolds, K.M. (2006) Computer applications in sustainable forest management including perspectives on collaboration and integration , Managing Forest Ecosystems, Volume 11. .

Gadow, Klaus von ; Pukkala, Timo (2008) Designing Green Landscapes , Managing Forest Ecosystems, Volume 15: 245-285. .

Elmasri, Ramez. (2000) Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. , 1., 3.3-3.4.4, 7., 8., 11., 14., 16., 17., 27.) .

Haikala, I. & Märijärvi, J. (2006) Ohjelmistotuotanto , 1-186 .

Hovi, Ari (1997) SQL-ohjelmointi pro-kurssi , In Finnish .

Kangas, A. & Rasinmäki, J. (ed.) (2008) SIMO - Adaptable Simulation and Optimization for Forest Management Planning. Metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 41.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Metsätietojärjestelmien professori

 
Edellytykset 

Edeltävät opinnot: Paikkatietojärjestelmien peruskurssi/Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi (3510005)

 
Ajankohta 

Joka toinen vuosi (kevät 2021).

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Voidaan luennoida englanniksi ulkomaalaisten opiskelijoiden osallistuessa kurssille. Suomenkielistä tutkintoa suorittava voi suorittaa opintojakson harjoitukset ja tentin suomeksi. 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Metsätietojärjestelmät  Yleinen tentti  Timo Tokola 
15.09.21ke 12.00-16.00
Ilmoittaudu Metsätietojärjestelmät  Yleinen tentti  Timo Tokola 
08.12.21ke 12.00-16.00