Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3513073 Euroopan kenttäkurssi, 8 op 
Tunniste 3513073  Voimassaolo 03.05.2010 -
Nimi Euroopan kenttäkurssi  Lyhenne Euroopan kenttä 
Laajuus8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0432 European Forestry 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Metsätieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Timo Tokola 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään nykyisestä metsien hoidosta ja käytöstä eri puolilla Eurooppaa ja historiallisten, kulttuuristen ja maantieteellisten tekijöiden vaikutuksista metsätalouteen Euroopassa.

 
Sisältö 

Metsät ja niiden käyttö ja hoito sekä niihin vaikuttavat tekijät Euroopassa (Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Romaniassa ja Espanjassa).  

 
Suoritustavat 

Intensiivinen kenttäkurssi, johon sisältyy retkeilyjä, vierailuja, luentoja, seminaareja, esitelmiä, ryhmätöitä ja raportointia.

 
Oppimateriaalit 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Arviointi perustuu annettuihin tehtäviin, joita antavat MSc EF konsortion opettajat.

 
Opettajat 

Opettajat MSc European Forestry -ohjelmaan kuuluvista yliopistoista ja organisaatioista. Yhteyshenkilö Joensuussa: metsätietojärjestelmien professori Timo Tokola.

 
Ajankohta 

Toukokuu 2021

 
Tarjontatieto 

MSc European Forestry -ohjelmaan kuuluvat yliopistot

 
Lisätietoja 

MSc European Forestry -opiskelijat. Opintojakso järjestetään yhteistyössä MSc European Forestry -ohjelmaan kuuluvien yliopistojen kanssa. Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin (KEKE-aines B: ekologiset periaatteet/ekosysteemiajattelu, luonnonvarojen hallinta ja ilmastonmuutos). Opintojakso järjestetään englanniksi.

  

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa