Study unit

Show courses/exams
2121814 Traditional Karelian Rituals, 5 Cp 
Code 2121814  Validity 01.01.2014 -
Name Traditional Karelian Rituals  Abbreviation 2121814 
Credits5 Cp  Date of expiry  
TypeAdvanced Studies Subject0300 Karelian language and culture 
ClassStudy Unit  Hours  
Study right   Grading0-5 
Recommended scheduling 
   
Organisation Finnish Language and Cultural Research (J) 

Teachers
Name
Sinikka Vakimo 

Description
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  •  tunnistaa karjalaisen ja karjalankielisen perinne- ja rituaalikulttuuriin keskeisiä piirteitä
  •  hahmottaa sekä traditionaalisen että modernimman karjalaisen maailmankuvan ja ympäristösuhteen keskeiselementtejä
  •  tunnistaa karjalaisen suullisen perinteen lajeja ja tuntee näiden tutkimusta
  •  saa tiedollisia valmiuksia karjalaisen ja karjalankielisen kulttuurin aseman arvioimiseen tämän päivän yhteiskunnassa.
 
Content 

Karjalaisen perinnekulttuurin keskeiselementit erilaisten rituaalien kannalta.

 
Modes of study 

Kirjatentti tiedekuntatentissä tai mahdollisesti luentokurssi. Tenttikirjallisuutta tai sen osia voi korvata sopivia luentokursseja suorittamalla. Korvaavista suorituksista on neuvoteltava vastuuopettajan kanssa ennen kurssin alkamista.

 
Study materials 

JÄRVINEN, I-R, Karjalan pyhät kertomukset. Tutkimus livvinkielisen alueen legendaperinteestä ja kansanuskon muutoksista, SKS 2004, 13–227;

STEPANOVA, E., Mythic Elements of Karelian Laments: The Case of syndyzet and spuassuzet. – Mythic Discourses; Studies in Uralic Traditions. Frog, Anna-Leena Siikala & Eila Stepanova (eds.). Studia Fennica Folkloristica 20. SKS 2012, s. 257-287;

JETSU, L., Kahden maailman välillä. Etnografinen tutkimus venäjänkarjalaisista hautausrituaaleista 1990-luvulla, SKS 2001. (292 s.).;

DAVYDOVA, O., Rituaali, identiteetti ja ylirajaisuus. Joitakin ajatuksia paluumuuttajan hautajaisista. Elore 2/2005, http://www.elore.fi/arkisto/1_05/dav1_05.pdf;

HONKASALO, M-L, If the Mother of God Does Not Listen: Women’s Contested Agency and the Lived Meaning of the Orthodox Religion in North Karelia. Journal of American Folklore, Volume 128, Number 507, Winter 2015, s. 65-92.

 
Evaluation criteria 

Tenttikirjallisuuden keskeissisällön hallinta ja tenttivastauksen jäsentyneisyys.

 
Teachers 

Vastuuopettaja Pertti Anttonen

 
Time 

Perinteentutkimuksen tenttipäivinä yleisessä tentissä.

 
Offering data 

Kurssi kuuluu perinteentutkimuksen aineopintojen valinnaisiin opintoihin, Karjalan kieli ja kulttuuri -oppiaineen syventäviin valinnaisiin opintoihin tai kulttuurintutkimuksen temaattisiin opintoihin (Kulttuuriset kohtaamiset). Kurssisuorituksen voi käyttää vain kerran opinnoissaan.

 
Campus 

Joensuu

 
Further information 

Opetuskieli suomi. Opintojakson voi suorittaa myös kesällä.

 


Letter (J, K) in front of the name of the course/exam indicates the campus on which teaching or exam takes place: J = Joensuu, K = Kuopio.

Present and future teaching
No teaching

Future exams
Functions Name Type Cp Teacher Timetable
Registration ended Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
27.08.21fri 13.00-17.00
Registration ended Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
17.09.21fri 13.00-17.00
Register Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
08.10.21fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
05.11.21fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
03.12.21fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
21.01.22fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
18.02.22fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
18.03.22fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
08.04.22fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
13.05.22fri 13.00-17.00
Registration not started Traditional Karelian Rituals  General examination  Pertti Anttonen 
03.06.22fri 13.00-17.00