Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119449 Ympäristösosiologia, 5 op 
Tunniste 5119449  Voimassaolo 01.01.2021 -
Nimi Ympäristösosiologia  Lyhenne Ympäristösosiol 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Simo Häyrynen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • On perehtynyt erilaisiin tapoihin jäsentää, tulkita ja arvioida ympäristösosiologiaa ja yhteiskunnan ympäristösuhdetta.
  • Tuntee ympäristösosiologian peruskäsitteet ja teoreettiset suuntaukset.
  • Tunnistaa ympäristösosiologian nykysuuntauksia ja hahmottaa keskeisiä aihepiirejä ja tutkimusasetelmia.
 
Sisältö 

Opintojaksoon kuuluu muutama luento, lukupiirikoulutusta ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen.

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan ensisijaisesti osallistumalla luennoille ja lukupiiriin (Massa) sekä lukemalla Valkosen teos. Näiden pohjalta laaditaan 2500-3000 sanan esseemuotoinen katsaus perustuen valittuun sosiologiseen asetelmaan. Kirjoitusohjeet annetaan luennoilla.

Toissijaisesti opintojakson voi suorittaa tenttimällä molemmat kirjat (kohta oppimateriaalit). Exam -tentin voi suorittaa oman aikataulun mukaan Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös muiden korkeakoulujen Exam-tilassa tenttivierailuna. Ohje: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus, josta osatentissä valitaan vain ensimmäinen, jolloin toinen on lukupiirikirja, ja kokotentissä kummatkin.

1) Valkonen, J. (toim.) (2016) Ympäristösosiologia. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/tutkimus/sophi/126-150/sophi129 ja 2) Massa, I. (toim.) (2009) Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa

 
Arvosteluperusteet 

0-5, Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen.

 
Opettajat 

Yliopistolehtori Simo Häyrynen

 
Ajankohta 

Kevät (kontaktiopetuksena) ja ympärivuoden

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa