Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3352711 Ilmastonmuutos -verkkokurssi, 2 op 
Tunniste 3352711  Voimassaolo 01.01.2020 -
Nimi Ilmastonmuutos -verkkokurssi  Lyhenne Ilmastonmuutos 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0520 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Sovelletun fysiikan laitos (K) 

Opettajat
Nimi
Jorma Joutsensaari 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Hän ymmärtää perusteet, kuinka ilmasto toimii, ja ymmärtää ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia sekä tietää, millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua. Opiskelija osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.

 
Sisältö 

Kurssi perustuu Ilmasto.nyt -verkkokurssin sisältöön: Ilmastomuutos - mistä on kyse, ilmastojärjestelmän toiminta, ilmaston tulevaisuus, vaikutukset, hillintä, sopeutuminen ja suuret kysymykset.

 
Suoritustavat 

Jatkuvaan näyttöön pohjautuva arviointi: oppimispäiväkirja ja monivalintatehtävät. Opintojakson suoritustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa.

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi ja siihen liittyvät tehtävät. Ota yhteyttä kurssin opettajaan, kun haluat suorittaa kurssin.

 

 
Oppimateriaalit 

Ilmasto.nyt verkkokurssi ja lisämateriaalit.

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Jorma Joutsensaari

 
Ajankohta 

Kurssin suorittaminen on mahdollista vuoden 2021 alusta lähtien kesään 2022 asti. Syksyllä 2022 on tarjolla laajempi 5 op:n kurssi 3352703 Ilmastonmuutos.

 
Avainsanat 

Ilmasto, ilmastonmuutos, globaalimuutos, kasvihuoneilmiö

 
Kampus 

Kuopio (verkkokurssi)

 
Lisätietoja 

Kurssin opetuskieli on suomi tai englanti. Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Opintojakson suoritus- ja toteutustavat sovitaan tarkemmin opintojakson alussa. Kurssin osallistujamäärä rajoitettu. Aiheesta on myös tarjolla laajempi 5 op kurssi 3352703 Ilmastonmuutos, joka järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt K:Ilmastonmuutos -verkkokurssi  Verkkokurssi  Jorma Joutsensaari  01.02.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa