Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5313903 Kansantaloustieteen perusopinnot (sivuaine), 25 op 
Tunniste 5313903  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Kansantaloustieteen perusopinnot (sivuaine)  Lyhenne Kansantaloustie 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0320 Kansantaloustiede 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K) 

Kuvaus:
Sisältö 

Pakollinen

5210110K   Taloustieteen perusteet 6 op

 

Lisäksi taloustieteen erityisalojen aineopintoja vähintään 19 op

Eritysalojen opinnot:

5420007        Taloustieteen matematiikka 4 op

5420237        Mikrotalous 6 op

5420038        Toimialan taloustiede 5 op

5420033        Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op

5313906        Ekonometrian peruskurssi 5 op

5313907        Ekonometrian praktikum -kurssi 4 op

5420002        Terveystaloustieteen perusteet 6 op

5420039        Sosiaalitalous I 3 op

 

 
Suoritustavat 

Opintojaksojen suoritustapojen mukaisesti

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Tarjontatieto 

Vapaa sivuaineoikeus

 
Lisätietoja 

Opetuksen kieli suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa