Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119445 Ympäristöpolitiikan erikoisteemat, 1-5 op 
Tunniste 5119445  Voimassaolo 01.01.2018 -
Nimi Ympäristöpolitiikan erikoisteemat  Lyhenne Ympäristöpoliti 
Laajuus1-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Simo Häyrynen 
Juha Kotilainen 
Rauno Sairinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt ympäristöpolitiikan alan erikoisteemoihin
  • on syventänyt osaamista tietystä ympäristöpolitiikan teemasta

Osaamistavoitteet määräytyvät tarkemmin opetustapahtumittain.

 
Sisältö 

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijoiden ympäristöpolitiikan alan tietämystä sisällyttämällä mm. laitoksella vierailevien Erasmus-opettajien ja muiden kansainvälisten tutkijoiden ja luennoitsijoiden vierailuluennot, työpajat ja demonstraatiot osaksi ympäristöpolitiikan opintoja. Laitoksella voidaan myös järjestää kontakti/verkko-opetusta sisältävä temaattinen kurssi. Opintotapahtumien tarkemmat kuvaukset julkaistaan erikseen opetustapahtumien opintokuvausten yhteydessä weboodissa.

Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön ja tutkimusryhmässä toimimiseen.

 
Suoritustavat 

Aihepiiriin soveltuvat kansalliset ja kansainväliset seminaarit, kokoukset, työpajat sekä verkkokurssit. Opintojaksoon voidaan lukea osasuoritukset useamman vuoden ajalta. Suoritustavat sovitaan tapaus- ja hankekohtaisesti tutkijoiden ja vastuuopettajan kanssa.

 
Oppimateriaalit 

Aineistot ja ohjeet kurssin kurssin alettua.

 
Arvosteluperusteet 

0-5 Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen sovituissa suoritustavoissa

 
Opettajat 

Rauno Sairinen, Jukka Sihvonen

 
Lisätietoja 

Mikäli vierailuluento on ollut osa jotain opiskelijan jo suorittamaa opintojaksoa, sitä ei voi lukea tähän kokonaisuuteen.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa