Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5319402 Monitieteisten ympäristöopintojen aineopinnot, 35 op 
Tunniste 5319402  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Monitieteisten ympäristöopintojen aineopinnot  Lyhenne Monitieteisten 
Laajuus35 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Outi Ratamäki 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa