Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311069 Basic Studies in Food Law and Policy, 25 op 
Tunniste 5311069  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Basic Studies in Food Law and Policy  Lyhenne Basic Studies i 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0317 Siviilioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Katja Lindroos 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa