Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145018 Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen, 1 op 
Tunniste 1145018  Voimassaolo 01.06.2016 -
Nimi Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen  Lyhenne Tohtoriopinnot, 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee UEF:n tohtorikoulutuksen rakenteen ja vaatimukset, rahoitusmahdollisuudet ja ohjauskäytänteet. Opiskelija tunnistaa mahdolliset väitöskirjatyöhön ja tohtoriuraan liittyvät haasteet ja osaa itsenäisesti etsiä niihin ratkaisuja. Opiskelija verkostoituu toisten opiskelijoiden kanssa ja oppii toimimaan monitieteisessä ympäristössä.

 
Sisältö 

Opintojaksolla käydään läpi opiskelijoille tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita esim. rahoituksen hakeminen, tutkimustulosten julkaiseminen ja esittäminen, väitöskirjatyön ohjaus, työhyvinvointi ja ura.

Seminaarit: 10 h, itsenäistä opiskelua: 17 h

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen viiteen seminaariin (a' 2 h), itsenäiset tehtävät

 
Toteutustavat 

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.

 
Oppimateriaalit 

Opintojakson sivu Moodlessa: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=12607

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty-hylätty

 
Opettajat 

Vaihtuvat opettajat

 
Ajankohta 

Läpi vuoden jatkuva opintojakso, joka koostuu itsenäisistä Moodle-tehtävistä sekä sarjasta seminaareja.

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on suunnattu jatko-opiskelijoille

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen  Monimuoto-opetus  Merja Lyytikäinen 
08.09.20 10.00-12.00
06.10.20 10.00-12.00
03.11.20 13.00-15.00
25.01.21 14.00-16.00
26.01.21 14.00-16.00
27.01.21 16.00-18.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa