Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3710120 Eliökunnan monimuotoisuus, 7 op 
Tunniste 3710120  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Eliökunnan monimuotoisuus  Lyhenne ELMO 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0542 Ympäristötiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristötieteet (K) 

Opettajat
Nimi
Hannu Huuskonen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat elämän kehityshistorian päälinjoihin, kolmesta domeenista (bakteerit, arkeonit ja eukaryootit) muodostuvan eliökunnan rakenteeseen ja tärkeimpiin ryhmiin sekä niiden luokittelun perusteisiin.

 
Sisältö 

Kurssi koostuu kolmesta osakokonaisuudesta, jotka suoritetaan välitenteillä:

Osa 1:

Virukset, bakteerit ja arkeonit: rakenne, luokittelu ja ekologiset roolit; endosymbioosi ja eukaryoottien soluorganellien kehitys; 'Protista’: yksisoluisten eukaryoottien tärkeimmät ryhmät; eukaryoottiset levät.

Osa 2:

Vihreät maakasvit sekä sienet: kasvikunnan kehitys ja luokittelu; kasvisystematiikan, -anatomian ja -organologian perusteet; kasvien mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne; sienet ja jäkälät.

Osa 3:

Eläimet: eläinkunnan järjestelmä, keskeiset eläinpääjaksot ja niiden evoluutio; eläinryhmien morfologinen vertailu; elinsysteemien rakenne, toiminnot ja kehityslinjat; ihmislajin evoluutio.

 

 
Suoritustavat 

Luennot lähiopetuksena, videoyhteys kampusten välillä. Luennot tallennetaan. Väli- ja uusintakuulustelut Moodlessa.

 
Toteutustavat 

Luennot 50 t (osat 1-3: 16+18+16 t)

 
Arvosteluperusteet 

0-5

 
Opettajat 

Teemu Tahvanainen, Hannu Huuskonen, Eeva Kuusela, Sari Kontunen-Soppela, Jaakko Pohjoismäki, Anna-Maria Veijalainen, Frank Berninger.

 
Ajankohta 

1. vsk. syksy

 
Tarjontatieto 

Ympäristötieteen ja biologian tutkinto-opiskelijoille (pakollinen opintojakso), ympäristötieteen ja biologian sivuainekokonaisuutta suorittaville sekä avoimen yliopiston opiskelijoille.

 

 
Kampus 

Joensuu, Kuopio

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi.

Opintojakso sisältää kestävän kehitykseen aiheita (KEKE-aines A): biologinen monimuotoisuus, ekologiset periaatteet/ekosysteemiajattelu.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa