Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3122243 Eläinfysiologia ja histologia, 5 op 
Tunniste 3122243  Voimassaolo 01.04.2016 -
Nimi Eläinfysiologia ja histologia  Lyhenne Eläinfysiologia 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0420 Biologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Biologia (J) 

Opettajat
Nimi
Vesa Paajanen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kudosten ja elinten perusrakenteet ja ymmärtää elimistön toiminnan ja sitä ohjaavien säätelyjärjestelmien fysiologiset periaatteet. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia fysiologisia kokeita, ja demonstroida niillä fysiologisia mekanismeja ja analysoida fysiologisia mittauksia. 

 

 
Sisältö 

Luennoilla käsitellään kudosten, elinten ja elimistöjen toimintaa sekä tutustutaan niiden merkitykseen ympäristöolosuhteisiin sopeutumisessa. Harjoitukset soveltavat luennoilla saatua teoreettista tietoa ihmisillä ja eläimillä suoritettavien fysiologisten kokeiden ja mittausten avulla. Verkkotehtävät tutustuttavat opiskelijat kudosten ja elinten rakenteeseen histologisilla preparaateilla. 

 
Suoritustavat 

Kirjalliset verkkotehtävät, laboratorio-/verkkotyöskentely. 

 
Toteutustavat 

Kurssi järjestetään Flipped classroom-opetuksena Digicampus ympäristössä:

https://digicampus.fi/course/view.php?id=848

Verkkoluennot 15 t, verkkokeskustelut, verkkotehtävät, verkossa suoritettavat ryhmätyöt 8 t, laboratorio-/verkossa tehtävät harjoitukset 16 t. Laboratorioharjoitukset järjestetään ainoastaan Joensuun kampuksella. 

 
Oppimateriaalit 

Campbell, Neil A. (11. painos) Biology, s. 925-1048, 1098-1194. 

 
Arvosteluperusteet 

Verkkotehtävät arvostellaan numeerisesti (50 % kertaustehtävät, 50 % esseetehtävät), laboratoriossa ja/tai verkossa tehtävät harjoitukset edellytetään hyväksyttyyn kurssisuoritukseen.  

 
Opettajat 

Yliopistonlehtori Vesa Paajanen

 
Ajankohta 

Syyslukukausi, periodi 2. Laboratorioharjoituksia lukuun ottamatta kurssi on suoritettavissa ympärivuotisesti. 

 
Tarjontatieto 

Biologian aineopintoja suorittavat (pakollinen).

 
Kampus 

Joensuu, Kuopio

 
Lisätietoja 

Luento-opetus on suomeksi. Harjoitukset järjestetään sekä suomeksi että englanniksi.

 

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt Eläinfysiologia ja histologia (monimuoto-opetus)  Monimuoto-opetus  Vesa Paajanen  01.08.21 -31.07.22
ilmoittautuminen päättynyt Eläinfysiologia ja histologia (verkkokurssi)  Verkkokurssi  Vesa Paajanen  01.08.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa