Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311317 J: Digitalisaatio ja oikeus, 5 op 
Tunniste 5311317  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi J: Digitalisaatio ja oikeus  Lyhenne J: Digitalisaat 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Edeltävät opinnot
jokin näistä opintojaksoista
    5311305 J: Informaatio-oikeus
    5311627 J: Immateriaalioikeus
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Tomi Voutilainen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa