Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311064 Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311064  Voimassaolo 01.01.2013 -
Nimi Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot  Lyhenne Informaatio- ja 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Tomi Voutilainen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa