Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311063 Basic Studies in International Law, 25 op 
Tunniste 5311063  Voimassaolo 01.06.2012 -
Nimi Basic Studies in International Law  Lyhenne Basic Studies i 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Kati Kulovesi 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa