Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119145 Ihminen ja eläin, 5 op 
Tunniste 5119145  Voimassaolo 04.04.2010 -
Nimi Ihminen ja eläin  Lyhenne Ihminen ja eläi 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Juha Kotilainen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Kurssilla opiskelija saa kattavan yleiskäsityksen yhteiskuntatieteellisestä eläintutkimuksesta. Opiskelija saa perustiedot eläinten asemasta yhteiskunnassa sekä sitä määrittävistä rakenteista, käytännöistä ja merkityksistä. Opiskelija oppii pohtimaan eläimiin liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä soveltamaan teoriatietoa käytännön esimerkkeihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen peruskysymykset
  • ymmärtää ihmisen ja eläinten suhdetta koskevan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmia
  • osaa analysoida eläinpoliittista keskustelua
 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen keskeisiä aihepiirejä. Teemoja ovat muun muassa eläinsuhteen muutos yhteiskunnassa, tieto ja käsitykset eläimistä, eläinpolitiikka, -suojelu ja -oikeudet, eläinten hyvinvointi, ihmisen ja eläimen kumppanuus ja vuorovaikutus sekä eläinten paikka.

 
Suoritustavat 

Kurssin voi suorittaa joko kirjatenttinä sähköisessä tentissä (Exam) tai esseenä, joka kirjoitetaan tenttikirjojen pohjalta. Valitse esseeseen kaksi kirjaa ja sovi esseen aiheesta etukäteen vastuuopettajan kanssa. Exam -tentin voi suorittaa oman aikataulun mukaan Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös muiden korkeakoulujen Exam-tilassa tenttivierailuna. Ohje: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

 
Oppimateriaalit 

Tentitään kaksi kirjaa seuraavista:

Aaltola, Elisa; Wahlberg, Birgitta (toim.): Me ja muut eläimet — Uusi maailmanjärjestys (2020).

Räsänen, Tuomas; Schuurman, Nora (toim.): Kanssakulkijat — Monilajisten kohtaamisten jäljillä (2020).

Margo DeMello: Animals and Society. An Introduction to Human-Animal Studies (2012)

Julie Urbanik: Placing Animals. An Introduction to the Geography of Human-Animal Relations (2012)

Paul Waldau: Animal Studies. An Introduction (2013)

 

 
Arvosteluperusteet 

0-5.

 
Opettajat 

Juha Kotilainen

 
Ajankohta 

Ympäri vuoden

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa