Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145010 Research Supervision, 1 op 
Tunniste 1145010  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Research Supervision  Lyhenne Research Superv 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson käytyään tohtoriopiskelija
• tuntee akateemisen ohjauksen peruskäsitteet ja prosessit
• tunnistaa ohjaukseen ja ohjattavien toimijuuteen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa erilaiset ohjausvuorovaikutuksen orientaatiot ja elementit, ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa
• tietää kuinka asiantuntijuuden, identiteetin ja pystyvyyden kehittymistä voidaan ohjauksellisin keinoin tukea, sekä
• osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa ohjattavana ja ohjaajana

 
Suoritustavat 

Opintojakso koostuu esittelyluennosta (josta tehdään tallenne), itsenäisestä opiskelusta, ryhmäkeskustelusta ja verkossa suoritettavasta ryhmätentistä.

 
Toteutustavat 

Verkko-opetus

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty - hylätty

 
Tarjontatieto 

Doctoral students

 
Lisätietoja 

Merja Lyytikäinen (merja.lyytikainen@uef.fi)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa