Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5313201 Filosofian aineopinnot, sivuaine, 40-50 op 
Tunniste 5313201  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Filosofian aineopinnot, sivuaine  Lyhenne Filosofian aine 
Laajuus40-50 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0165 Filosofia 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) 

Opettajat
Nimi
Maija Aalto-Heinilä 
Markku Oksanen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa