Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5119120 Ympäristöpolitiikan prosessit ja käytäntö, 5 op 
Tunniste 5119120  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Ympäristöpolitiikan prosessit ja käytäntö  Lyhenne Ympäristöpoliti 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0484 Ympäristöpolitiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Ympäristöpolitiikka (J) 

Opettajat
Nimi
Simo Häyrynen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • On perehtynyt erilaisiin tapoihin tehdä asiantuntijaselvityksiä ja politiikka-arviointeja ympäristöpolitiikan alalla.
  • Osaa erottaa tutkimuksen ja selvityksen sekä jäsentää, tulkita ja arvioida ympäristöpoliittisia ongelmia yhteiskunnallisen hallinnan, ohjauksen ja eri toimijoiden roolien kautta.
  • Osaa arvioida ympäristöpolitiikan ja -hallinnan tietoperustaa sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä.
 
Sisältö 

Opintojakso perehdyttää ympäristöpolitiikan ongelmakysymyksiin ja toimijoihin, ympäristöhallinnan toiminta- ja osallisuusprosesseihin sekä eri ohjauskeinoihin. Kurssi avaa näkökulmia eri maiden tilanteisiin. Lisäksi kurssilla opitaan asiantuntijaselvitysten ja politiikka-arviointien merkitystä ja tekemistä ympäristöpolitiikan alalla.

 
Suoritustavat 

Opintojakson suoritukseen kuuluvat kirjatentti, osallistuminen luentoihin sekä ryhmätyönä tehtävä politiikkaselvitys ja sen esitys. Exam -kirjatentin voi suorittaa oman aikataulun mukaan opettajan määrittelemänä ajanjaksona Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit suorittaa tenttisi myös muiden korkeakoulujen Exam-tilassa tenttivierailuna. Ohje: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuustenttiin valitaan toinen kirja seuraavista:

1. Evans, J. P. (2011): Environmental Governance.

2. Timothy Doyle, Doug McEachern and Sherilyn MacGregor (2016): Environment and politics

 
Arvosteluperusteet 

0-5. Osaamistavoitteiden hyväksyttävä saavuttaminen luentotehtävissä ja kirjatentissä.

 
Opettajat 

Jukka Sihvonen / vierailevat luennoitsijat

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Opintojakso on tarkoitettu tutkinto-, sivuaine- ja avoimen yliopiston kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille, sekä jatkuville oppijoille.

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Opetuskieli on suomi.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa