Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311061 Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op 
Tunniste 5311061  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus  Lyhenne Empiirisen oike 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Outi Ratamäki 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus soveltuu erityisen hyvin niille opiskelijoille, jotka haluavat saada metodiset valmiudet empiirisen tutkimuksen tekemiseen, suunnittelevat käyttävänsä empiiristä tutkimusmenetelmää opinnäytetyössään tai ovat suuntautumassa tehtäviin, joissa hyödynnetään empiirisellä tutkimuksella tuotettua tietoa. 
Sisältö  Oikeustieteiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):
5311407 Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op
5311916 Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari 5 op
5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op
Muiden yksiköiden järjestämät opintojaksot (kuvaukset WebOodissa):
5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
5010104 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 5 op
5010105 Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi 5 op
5010106 Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op
3622224 SPSS-kurssi 1 op (Tilastotiede)
3622347 Bayes-päättely 1 5 op (Tilastotiede)
3622223 R-kieli 2 op (Tilastotiede)
3622351 Data-analyysi 6 op (Tilastotiede)
Lisäksi opintosuorituksena voidaan hyväksyä muu, vastuuopettajan kanssa erikseen sovittava empiirisen tutkimuksen menetelmäkurssi. 
Opettajat  Vastuuopettaja: Outi Ratamäki 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa