Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311058 Metsäoikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311058  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Metsäoikeuden perusopinnot  Lyhenne Metsäoikeuden p 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0346 Ympäristöoikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ismo Pölönen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Metsäoikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisen hyvin metsätieteiden opiskelijoille sekä muille, jotka ovat suuntautumassa metsäalan tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi. 
Opettajat  Vastuuhenkilö: Ismo Pölönen 
Lisätietoja  Opintokokonaisuus ei voi olla ympäristöoikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa