Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311055 Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311055  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot  Lyhenne Kansainvälisen 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0317 Siviilioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Katja Lindroos 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Siviilioikeuden tarjoamista englanninkielisistä kansainvälisen kauppaoikeuden opintojaksoista voi muodostaa kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (vähintään 25 op).

 
Opettajat 

Vastuuhenkilö: Katja Lindroos

 
Lisätietoja 

Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa