Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311053 Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311053  Voimassaolo 01.01.2011 -
Nimi Yritysjuridiikan perusopinnot  Lyhenne Yritysjuridiika 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0317 Siviilioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Matti Niemi 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneita yritystoiminnasta ja liike-elämästä. Kurssikokonaisuudella tähdätään liike-elämän päätöksentekoa tukevan juridiikan opetukseen. Yritystoimintaa koskevan sääntelyn hallitseminen on perusedellytys yrityselämässä toimiville henkilöille. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa sopimus- ja yhtiöoikeuden kurssit sekä kandidaattiseminaarin, jolla voidaan erikoistua johonkin yritysjuridiikan osa-alueeseen. 
Opettajat  Vastuuhenkilö: Soili Nystén-Haarala 
Lisätietoja  Opintokokonaisuus ei voi olla siviilioikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa