Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311052 Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311052  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot  Lyhenne Työ- ja virkami 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Marjo Ylhäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Työ- ja virkamiesoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat henkilöstöhallinnon tehtäviin julkishallinnossa tai yrityksissä. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös näissä tehtävissä toimivien lisäopinnoiksi ja se on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston kautta. 
Opettajat  Vastuuhenkilö: Tarmo Miettinen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa