Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311051 Hyvinvointioikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311051  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Hyvinvointioikeuden perusopinnot  Lyhenne Hyvinvointioike 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Eeva Nykänen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Sosiaalioikeuden sivuaineopinnot soveltuvat erityisesti niille, jotka jo työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla kuntien palveluksessa tai sosiaalivakuutuslaitoksissa tai ovat suuntautumassa sellaisiin tehtäviin. 
Opettajat  Toomas Kotkas 
Lisätietoja  Opintokokonaisuus ei voi olla hallinto-oikeuden pääaineopiskelijan HTK/HTM-tutkinnon sivuaine. 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa