Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311602 Siviilioikeuden aineopinnot, 35-60 op 
Tunniste 5311602  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Siviilioikeuden aineopinnot  Lyhenne Siviilioikeuden 
Laajuus35-60 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0317 Siviilioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Matti Niemi 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa