Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311302 Hallinto-oikeuden aineopinnot, 35-60 op 
Tunniste 5311302  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Hallinto-oikeuden aineopinnot  Lyhenne Hallinto-oikeud 
Laajuus35-60 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0302 Hallinto-oikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Ulla-Maija Väätänen 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa