Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311201 Finanssioikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311201  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Finanssioikeuden perusopinnot  Lyhenne Finanssioikeude 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0318 Finanssioikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Niko Svensk 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa