Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
5311101 Eurooppaoikeuden perusopinnot, 25 op 
Tunniste 5311101  Voimassaolo 01.06.2011 -
Nimi Eurooppaoikeuden perusopinnot  Lyhenne EuOik Perus 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0316 Eurooppaoikeus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Oikeustieteet (J) 

Opettajat
Nimi
Kim Talus 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa