Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145003 Tutkimusetiikan perusteet, 1 op 
Tunniste 1145003  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Tutkimusetiikan perusteet  Lyhenne Tutkimusetiikan 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Opettajat
Nimi
Merja Lyytikäinen 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tunnistaa ja ymmärtää tärkeimmät tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset sekä tutkimusta ohjaavat eettiset periaatteet.
 • osaa muodostaa eettisiä tutkimussuunnitelmia ja vastineita eettisiin haasteisiin käyttäen eettisiä pääteorioita ja lähestymistapoja
 • tuntee Hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisen Suomessa
 • tunnistaa tutkijan oikeudet ja velvollisuudet tutkimusyhteisöä ja rahoittajia kohtaan
 • ymmärtää kuinka eettiset päätökset ja valinnat vaikuttavat yhteiskuntaan ja tutkimusyhteisöön
 • osaa tunnistaa ja analysoida tutkimustulosten jakamiseen liittyvät pääkysymykset
 • tunnistaa ja ymmärtää eettiset pääperiaatteet, jotka ohjaavat tutkimustulosten jakamista
 • ymmärtää suomalaisen Hyvän tieteellisen käytännön koskien plagiointia, anastamista ja tekijyyttä
 • tunnistaa tekijän ja kollegan oikeudet ja velvollisuudet tutkimustulosten jakamisessa
 • ymmärtää kuinka eettiset päätökset ja valinnat vaikuttavat tutkijayhteisöön suhteessa vertaisarviointiin ja tekijyyteen
 
Sisältö 
 1. Johdanto tutkimusetiikkaan: Miksi etiikka on tärkeää? Eettinen ajattelu.
 2. Eettiset kysymykset tutkimuksen suunnittelussa: eturistiriidat, arvot, tutkimuseettisten toimikuntien lausunnot, tutkimusaineiston keräämisen ja hallinnan eettiset kysymykset, omistajuuskysymykset, yhteistyön etiikka
 3. Tutkimuksen eettiset kysymykset: vilppi tieteellisessä toiminnassa, ohjauksen eettiset periaatteet, etiikka ja tutkimusrahoitus, plagiointi ja anastaminen
 4. Tutkimustulosten jakaminen ja etiikka: tekijyyskysymykset ja julkaisufoorumin valinta
 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä annettujen tehtävien palauttaminen hyväksytysti. Kurssi on myös mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

 
Toteutustavat 

Opintojakson perustana on tutkimusetiikan kansallinen verkkokurssi, joka sisältää videoluentoja ja kirjallista materiaalia sekä tehtäviä. Syksyllä 2017 opintojakso toteutetaan sekä verkko-opetuksena että monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opetuksessakin pääosa opetuksesta tapahtuu verkossa, minkä lisäksi kontaktiopetusta on yhtenä päivänä 4 h. Tämä mahdollistaa syvällisemmän paneutumisen eettisiin kysymyksiin ryhmissä ja antaa mahdollisuuden verkottua muiden jatko-opiskelijoiden kanssa.

Keväällä 2018 opintojakso toteutetaan pelkästään verkko-opetuksena.

 
Arvosteluperusteet 

hyväksytty-hylätty

 
Opettajat 

Merja Lyytikäinen

 
Ajankohta 

Lukukausittain

 
Tarjontatieto 

Yliopiston jatko-opiskelijat

 
Avainsanat 

etiikka, eettinen ennakkoarviointi

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen, merja.lyytikainen@uef.fi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Tutkimusetiikan perusteet  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen  17.09.20 -25.10.20
Ilmoittautuminen ei alkanut Tutkimusetiikan perusteet  Verkkokurssi  Merja Lyytikäinen  17.03.21 -25.04.21

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa