Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op 
Tunniste 8010052  Voimassaolo 01.06.2010 -
Nimi Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville  Lyhenne TIKI/JK 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan omaa tutkimus- ja kirjoittamisprosessia, syventää tiedeyhteisön ja tutkimuksen teon tekstikäytänteiden tuntemusta ja kehittää tutkijan tekstitaitoja.

 
Sisältö 

Aiempien tieteestä kirjoittamisen ja kielen- ja tekstinhuollon taitojen syventäminen sekä tieteenala- ja menetelmäkohtaiset tekstikäytänteet ja tieteen tekstilajit.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

 
Toteutustavat 

Kurssia varten sinun tulee varata 54 tuntia kokonaistyöaikaa.

Käytettävät harjoitusmuodot: Verkkopohjainen työskentely tai kontaktiopetus tai niiden yhdistelmä työtapoinaan etä- tai lähiohjaus, harjoitukset, vertaispalaute ja oman tutkimustekstin työstäminen prosessikirjoituksen menetelmää soveltavasti.

Verkko-opetuksen osalta kriteerinä on kaikkien tehtävänantojen suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus mahdollisessa kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Mahdollisen kontaktiopetuksen maksimimäärä on 24 tuntia.

 
Oppimateriaalit 

Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, joista peritään maksu, kurssikirja ja verkkoaineisto tai jokin näistä.

 
Arvosteluperusteet 

Jatkuva arviointi

Hyväksytty/hylätty

 
Tarjontatieto 

Kurssille voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavat.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa ei voi korvata muulla suorituksella.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu: Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville  Verkkokurssi  Inga Suoniemi  15.09.20 -30.10.20
Ilmoittautuminen ei alkanut Kuopio: Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville  Monimuoto-opetus  Petri Tapio Jääskeläinen 
24.02.21ke 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa