Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op 
Tunniste 8010052  Voimassaolo 01.06.2010 -
Nimi Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville  Lyhenne TIKI/JK 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija
• osaa kirjoittaa lukijalähtöisesti ja soveltaa tiedeviestinnän periaatteita kirjoittamisessa
• tuntee tiedeyhteisön ja tutkimuksen teon tekstikäytänteet
• osaa muokata suomenkielistä tekstiään palautteen pohjalta ja viimeistellä sen julkaisukelpoiseen kuntoon
• osaa suunnitelmallisesti yhdistää kirjoittamisen ja tutkimuksenteon tukemaan väitöskirjan valmistumista.

 
Sisältö 

Tieteenalakohtaiset ja erilaisten konventioiden mukaiset tekstikäytänteet, tekstilajit (esim. artikkeli, rahoitushakemus, tiivistelmä), kielen- ja tekstinhuolto
osana tutkijan tekstitaitoja, kirjoittamisprosessin ja tekstin viimeistelyn tukemisen menetelmät, yhteiskirjoittaminen

 
Suoritustavat 

Osallistuminen monimuoto-opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

 
Toteutustavat 

Kurssia varten tulee varata 54 tuntia kokonaistyöaikaa.
Käytettävät harjoitusmuodot: verkkopohjainen työskentely, harjoitukset, vertaispalaute ja oman tekstin muokkaaminen

 
Oppimateriaalit 

Verkkomateriaalit

 
Arvosteluperusteet 

Hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvat kirjoitusviestinnän opintojaksot on suoritettu.

 
Tarjontatieto 

Kurssille voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavat.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa ei voi korvata muulla suorituksella.

Opetuksen kieli
suomi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu Joensuu: Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, ryhmä 2  Verkkokurssi  Inga Suoniemi  17.01.22 -28.02.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa