Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8010051 Mediaviestintää jatkokoulutettaville, 2 op 
Tunniste 8010051  Voimassaolo 01.06.2010 -
Nimi Mediaviestintää jatkokoulutettaville  Lyhenne MED/JK 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0001 Kielikeskusopintoja 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus, yhteiset (J,K) 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää, että tieteestä tiedottaminen on tutkijan yhteiskunnallisen vastuun hoitamista.

Opiskelija tunnistaa tieteellisen ja yleistajuisen esittämistavan erot. Opiskelija osaa ottaa huomioon median näkökulman, analysoida yleistajuisia tekstejä ja soveltaa omaan kirjoittamiseensa niistä tekemiään havaintoja. Opiskelija osaa kirjoittaa tutkimastaan aiheesta lehdistötiedotteen, jonka pohjalta toimittajat kiinnostuvat tekemään lehtijutun tai radio-ohjelman.

Opiskelija tunnistaa kirjoitetun ja puhutun esittämistavan erot ja osaa soveltaa näitä tietojaan käytännön haastattelutilanteisiin. Opiskelija osaa esiintyä haastateltavana asiantuntijana ja kertoa omasta tutkimuksestaan yleistajuisesti ja vapaasti, ilman kirjoitettua puherunkoa.

 

 
Sisältö 

Kurssilla kirjoitetaan lehdistötiedote omasta väitöskirjasta tai tutkimuksesta ja harjoitellaan radio- tai lehtihaastateltavana toimimista.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

 
Toteutustavat 

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaisaikatyötuntia. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Tarkemmista työskentelytavoista keskustellaan yhteistoiminnallisesti ryhmän kanssa.

Opintojaksolla ovat mukana kirjoitusviestinnän ja puheviestinnän opettajat sekä median edustaja tai edustajia.

 
Oppimateriaalit 

Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, joista peritään maksu, kurssikirja ja verkkoaineisto tai jokin näistä.

 
Arvosteluperusteet 

Jatkuva arviointi

Hyväksytty/hylätty

 
Edellytykset 

Kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvat kirjoitusviestinnän ja puheviestinnän opintojaksot on suoritettu. Lisäksi on suositeltavaa, että myös jatko-opintoihin kuuluvat opintojaksot Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville (8010052) ja Puheviestintää jatkokoulutettaville (8010053) on suoritettu. Opintojaksoa suositellaan ennen muuta osallistujille, joiden jatkotutkinto alkaa olla loppuvaiheessa.

 
Tarjontatieto 

Kurssille voivat osallistua Itä-Suomen yliopiston jatkokoulutettavat.

 
Lisätietoja 

Opintojaksoa ei voi korvata muulla suorituksella.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen ei alkanut Joensuu: Mediaviestintää jatkokoulutettaville  Luento- ja harjoituskurssi  Tapio Hokkanen,
Tarja Tanttu 
11.01.21ma 14.00-16.00
18.01.21ma 14.00-16.00
25.01.21ma 14.00-16.00
01.02.21ma 14.00-16.00
08.02.21ma 14.00-16.00
15.02.21ma 14.00-16.00
22.02.21ma 14.00-16.00
01.03.21ma 14.00-17.00
02.03.21ti 14.00-17.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa