Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
3410103 Epäorgaaninen kemia, 5 op 
Tunniste 3410103  Voimassaolo 01.05.2010 -
Nimi Epäorgaaninen kemia  Lyhenne Epis 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0410 Kemia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu0-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kemia (J) 

Opettajat
Nimi
Pipsa Hirva 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Tutustuminen atomien ja molekyylien elektronirakenteisiin. Yhdisteiden ja rakenteiden selittäminen eri teorioiden avulla. Siirtymämetalliyhdisteiden rakenne ja ominaisuudet.

 
Sisältö 

Atomien ja molekyylien elektronirakenne. Sidokset molekyyleissä ja sitoutumisteoriat. Metallien ja ionisten kiinteiden yhdisteiden rakenne. Siirtymämetalliyhdisteiden rakenteet.

 
Suoritustavat 

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistumisesta jaetaan bonuspisteitä. Kurssin voi suorittaa joko kahdella välikokeella (molempiin osallistuttava), tai yleisenä tenttinä.

 
Toteutustavat 

Luennot 36 h ja harjoitukset 12 h

Syksyllä 2021 kurssi toteutetaan hybridiopetuksena niin, että luennot ovat etäopetuksena ja harjoitukset mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena.

 
Oppimateriaalit 

Luennot ja kirjallisuus (Housecroft, Catherine E., Sharpe, Alan G., Inorganic chemistry, 2012)

 
Arvosteluperusteet 

Arvosanat 0-5 joko kahden välikokeen + harjoituspisteiden mukaan, tai loppukokeen perusteella (ei bonuspisteitä)

 
Ajankohta 

2.-3. opiskeluvuosi, syyslukukausi

 
Tarjontatieto 

Kemian pää- ja sivuaineopiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, jatkuvat oppijat

 
Kampus 

Joensuu

 
Lisätietoja 

Suomen kieli

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa