Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020020 Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020020  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku  Lyhenne TH GEO 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0350 Maantiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Marika Mahlavuori 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat.

Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.

Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia.

Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.

Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä.

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tietokantojen käyttö

 

 
Suoritustavat 

Harjoitukset (6 t) ja kurssimateriaali.

 
Toteutustavat 

Ennen ensimmäistä harjoituskertaa opiskelija tutustuu itsenäisesti ennakkomateriaaleihin ja tekee ennakkotehtävät. Harjoituksiin osallistutaan vapaavalintaisesti etänä tai Joensuun kampuksella (ATK-luokka). Ohjeistukset ennakkomateriaaleista ja -tehtävistä opiskelija saa sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

 
Arvosteluperusteet 

HYV-HYL arvostelu.

 
Ajankohta 

Toinen ja kolmas opintovuosi.

 
Tarjontatieto 

Kurssin tiedonhakutehtävässä on mahdollista hyödyntää pääaineen kurssien aihepiirejä.

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautuminen päättynyt J: Maantieteen ja ympäristöpolitiikan tiedonhaku  Monimuoto-opetus  Marika Mahlavuori 
28.10.21to 12.00-16.00
04.11.21to 14.00-16.00

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa