Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
8020050 Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku, 1 op 
Tunniste 8020050  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku  Lyhenne TH SOSTERV 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kirjasto (J,K,S) 

Opettajat
Nimi
Maarit Putous 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee oman koulutusalansa tieteellisen julkaisuprosessin sekä tärkeimmät kirja- ja lehtiartikkelitietokannat. Opiskelija tutustuu myös muihin keskeisiin tieteellisen tiedon lähteisiin ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin.

Opiskelija osaa tehdä haettavan aiheen käsiteanalyysin, laatia hakulauseita, tehdä tiedonhakuja sekä arvioida hakujen tuloksia. 

Opiskelija osaa käyttää tiedonlähteitä eettisesti ja juridisesti oikein, sallitut käyttötavat tuntien ja plagiointia välttäen.

Opiskelija ymmärtää yhtäläisyydet ja erot tieteellisen tiedon ja työelämässä tarvittavan ammatillisen tiedon hankkimisen sekä tiedonlähteiden välillä. 

 
Sisältö 

- tieteellisen julkaisutoiminnan, aineistojen luotettavuuden arvioinnin ja tekijänoikeuden perusteet 
- tiedonhaun aiheen analysointi ja hakulauseiden laatiminen 
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi
- oman alan kotimaisten ja kansainvälisten tiedonlähteiden käyttö

 
Suoritustavat 

Moodle-kurssi, jonka avaimen saat sähköpostiisi opettajan vahvistaessa Oodissa ilmoittautumisesi.

(viimeistään 29.8. ja lukukausien aikana yleensä parin päivän sisällä)

 

Kurssi suoritetaan ajalla 1.9. - 31.5. omaan tahtiin kurssimateriaaliin ja tiedonlähteisiin tutustuen sekä omasta aiheesta tiedonhakutehtäviä tehden.

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi

 
Oppimateriaalit 

Moolde-verkko-oppimisympäristössä. (avain opettajan vahvistaessa WebOodin ilmoittautumiset, yleensä lukuvuoden aikana parin päivän sisällä ilmoittautumisesta)

 
Tarjontatieto 

Verkkokurssi on avoinna suoritettavissa lukukausien aikana (1.9.-31.5.)

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittaudu K: Sosiaali- ja terveysjohtamisen tiedonhaku  Verkkokurssi  Maarit Putous,
Tuula Rissanen 
01.09.21 -31.05.22

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa