Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
1145001 Tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaari, 1 op 
Tunniste 1145001  Voimassaolo 01.01.2010 -
Nimi Tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaari  Lyhenne MPSO 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTieteell. jatkokoulutus Oppiaine0000 Määrittelemätön 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHYL-HYV 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tohtorikoulu 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on ohjata opiskelijaa ja hänen ohjaajiaan tutkijan uran edetessä sekä vastata jatkokoulutusta askarruttaviin kysymyksiin.

 
Sisältö 

Seminaarin ohjelma suunnitellaan erikseen vuosittain.

 
Suoritustavat 

Luennot 14 h, läsnäolovelvollisuus.

 
Arviointi  Hyväksytty, hylätty 
Tarjontatieto 

Kaikki yliopiston jatko-opiskelijat.

 
Lisätietoja 

Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen, puh. 050 360 6382, s-posti: merja.lyytikainen@uef.fi

 


Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista WebOodissa Tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaari  Seminaari  Merja Lyytikäinen 
01.10.20 13.15-17.00
02.10.20 09.00-12.30

Tulevat tentit
Ei yleisiä tenttejä WebOodissa