Opetustapahtuma

Opetuksen aikataulu- ja paikkatiedot löytyvät myös Lukarista, jos se on käytössä opetusta järjestävässä yksikössä: https://lukari.uef.fi/.
Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.

3621412, (JOENSUU): Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi, 5 op
Tunniste 3621412 Opetuskielet suomi

Nimi
(JOENSUU): Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi Lyhennenimi OHIII 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytiede, Joensuu (J) 
Tyyppi Luento- ja harjoituskurssi  Arvostelu 0-5 
Aika 28.10.2019 -15.01.2020 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 17.02.2020

Kuvaukset
Lisätietoja 

Opetus annetaan Karelia AMK:n toimesta.

Opiskelijoiden ei tarvitse enää ilmoittautua amk:n järjestämille kursseile ICT-koulutuspolun kautta, WebOodi ilmoittautuminen riittää. 

Opintojakson kuulustelut ovat 3 tuntisia. Kulusteluihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 

Loppukuulustelu  on 11.12.2019 ja se suoritetaan etätenttimällä verkossa. Opettaja antaa ohjeet tentti järjestelyistä.

 

Uusintakuulustelu 1 15.01.2020 klo 12-16 etätenttinä verkossa

Uusintakuulustelu 2 27.02.2020 klo 12-16 etätenttinä verkossa

 

Opettajana lehtori Eero Mönkkönen eero.monkkonen@karelia.fi

 

Valitse opetustapahtumat, joihin haluat ilmoittautua. Näpäyttämällä ilmoittautuneiden lukumäärää pääset katsomaan kurssille ilmoittautuneiden nimilistaa.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luento- ja harjoituskurssi  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm. Peru Lkm
82/-
(JOENSUU): Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi Ilkka Jormanainen
28.10.19-15.01.20

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Harjoitusryhmä  Opettaja
Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 14.10.19 klo 00.30-
01.11.19 klo 23.30
Lkm
  82/-
R1
30.10.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
04.11.19
    ma 10.00-13.00, paikka 
06.11.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
11.11.19
    ma 10.00-13.00, paikka 
13.11.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
18.11.19
    ma 10.00-13.00, paikka 
20.11.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
25.11.19
    ma 10.00-13.00, paikka 
27.11.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
02.12.19
    ma 10.00-13.00, paikka 
04.12.19
    ke 10.00-14.00, paikka 
09.12.19
    ma 10.00-13.00, paikka 

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Kuulustelu/välikoe  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
  0/-
Kurssikuulustelu
11.12.19
    ke 10.00-16.00, paikka 

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luento  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
  0/-
Luennot
28.10.19
    ma 10.00-12.00, paikka 

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Kuulustelu/välikoe  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
  0/-
Uusintakuulustelu 1
15.01.20
    ke 12.00-16.00, paikka 

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Kuulustelu/välikoe  Opettaja
Aika ja paikka
Lkm
  0/-
Uusintakuulustelu 2
27.02.20
    to 12.00-16.00, paikka 

Pääset halutessasi WebOodiin ilmoittautumaan